1. Documenten uploaden

Om twee versies van omgevingsdocumenten te kunnen aanbieden moet er eerst vanuit de plansoftware een koppeling gelegd worden naar onze web-api. Via deze koppeling kunt twee omgevingsdocumenten uploaden. U ontvangt de regelingmutatie of de renvooiweergave retour.

Vanuit de plansoftware moet de voorbereiding uitgevoerd worden: het klaarzetten van twee opeenvolgende versies van een omgevingsdocument. De ene versie is de huidige versie en de ander is de nieuwe versie. De huidige versie wordt ook wel de 'was' versie genoemd, omdat dat de versie is die vervangen zal worden. De nieuwe versie is de 'wordt' versie, oftewel de versie die de actuele moet worden.

Beide versies van het omgevingsdocument moeten voldoen aan de STOP standaard. De STOP standaard is een set van spelregels waar omgevingsdocumenten aan moeten voldoen. Als documenten volgens de specificaties worden aangeleverd, dan kan de keten ze verwerken. Dat geldt ook voor onze systemen.2. Documenten controleren

Na ontvangst van twee versies van een omgevingsdocument, worden deze eerst gecontroleerd. Wij onderzoeken of de documenten correct en volledig zijn. Wij controleren op structuur en of verplichte onderdelen aanwezig zijn. Controleren op de inhoudelijke tekst doen we niet. Het bevoegd gezag blijft altijd zelf verantwoordelijk voor een correcte inhoud.

Onze service geeft aan waneer en waarom een document niet voldoet. De teruggestuurde informatie is voor leveranciers van plansoftware nuttig voor het uitvoeren van analyses, maar ook om te zorgen voor een nette afhandeling richting de gebruiker van de plansoftware.

Zijn beide versies goedgekeurd, dan kan gestart worden met de vergelijking.3. Documenten vergelijken

Na goedkeuring van twee documenten wordt het het belangrijkste deel van het renvooiproces gestart: het inzichtelijk maken van de verschillen tussen twee versies van het omgevingsdocument. Deze bepalen we met behulp van geavanceerde software. Alle verschillen worden zorgvuldig bijgehouden, deze zijn nodig om de regelingmutatie te kunnen maken.4. De regelingmutatie maken

De verschillen tussen de twee omgevingsdocumenten worden gevisualiseerd in HTML en CSS, waarbij met kleuren is aangegeven wat er is veranderd ten opzichte van de 'was' versie. De HTML kan gedownload worden via de web-api, zodat u deze in uw eigen software kan tonen.

U kunt via de web-api ook de regelingmutatie in XML-formaat downloaden. Dit bestand voldoet aan de STOP standaard, en bevat een technische beschrijving van alle verschillen tussen de 'was' en de 'wordt' versie. Deze verschillen worden omgezet in mutatie-opdrachten, die door de LVBB begrepen worden. Als het vergelijken van de twee versies van omgevingsdocumenten niet lukt, dan wordt dit teruggekoppeld via de web-api.

De regelingmutatie moet door het bevoegd gezag geïntegreerd worden in het wijzigingsbesluit. Deze wordt aangeboden aan de LVBB voor verdere verwerking.Het renvooiproces schematisch weergegeven

Schema van het renvooiproces

Uw proces begint linksboven bij 'Start'. Door de pijlen te volgen kunt u het hele proces doorlopen.